Top Mobile Board

Top Mobile Board na stronie głównej Aplikacji OLX

Reklama umieszczona w górnej części strony głównej pod wyszukiwarką.

Należy dostarczyć grafikę w rozmiarze 320x100px w formacie jpg/png/gif lub HTML5. Główny przekaz reklamowy powinien być zamieszczony w centralnej części grafiki - conajmniej 10px od jej krawędzi.

W przypadku HTML5 wszystkie elementy klikalne powinny korzystać ze zmiennej „window.clickTag”
Przykład: html: <div id=”test” onclick="window.open(window.clickTag, '_blank')">

Waga kreacji jpg/png/gif - do 40KB, a kreacji HTML5 - do 150KB.

Wizualizacja kreacji poniżej.

Top Mobile Board

Termin dostarczenia materiałów: Komplet materiałów powinien być dostarczony minimum 2 dni robocze przed emisją.