Megaboard

Megaboard na stronie ogłoszenia

Reklama umieszczona w górnej części ekranu nad contentem serwisu.

Należy dostarczyć plik grafiki o rozmiarze 1920x300px w formacie jpg/png bądź html5. Szerokość contentu serwisu wynosi 900px – w tym obszarze powinien być umieszczony główny przekaz reklamowy

W przypadku html5 wszystkie elementy klikalne powinny korzystać ze zmiennej „window.clickTag” Przykład:

<div id=”test” onclick="window.open(window.clickTag, '_blank')"></div>

Waga kreacji nie powinna przekraczać 100kB dla jpg/png lub 150kB dla html5.

Wizualizacja kreacji poniżej.

Megaboard

Termin dostarczenia materiałów: Komplet materiałów powinien być dostarczony minimum 2 dni robocze przed emisją.