Sidebar

Sidebar na stronie ogłoszenia serwisu OLX

Reklama w prawej części strony ogłoszenia. Banner jest statyczny.

Należy dostarczyć grafikę w rozmiarze 300x1000px w formacie jpg/png lub html5.

W przypadku html5 wszystkie elementy klikalne powinny korzystać ze zmiennej „window.clickTag” Przykład:

<div id=”test” onclick="window.open(window.clickTag, '_blank')">

Waga kreacji dla jpg/png nie powinna przekraczać 100kB, dla html5 200kB.

Wizualizacja kreacji poniżej.

Sidebar

Termin dostarczenia materiałów: Komplet materiałów powinien być dostarczony minimum na 2 dni robocze przed emisją.