Premium boxes

Premium boxes na stronie głównej serwisu OLX

Reklama wyświetla się na stronie głównej w pierwszej linii wyróżnionych ogłoszeń.

Należy dostarczyć 4 grafiki w rozmiarach 335x271px [Aspect ratio: 1.23:1], jeden tekst do nagłówka oraz po 3 teksty pod każdą grafikę. Nagłówek powinien zawierać maksymalnie 30 znaków ze spacjami, teksty tytułowe – do 50 znaków, nazwy kategorii – do 15 znaków, zaś teksty dodatkowe do 25 znaków.

Brak możliwości emisji HTML.

Maksymalna waga grafiki wynosi 20 kB.

Wizualizacja kreacji poniżej

Premium boxes

Termin dostarczenia materiałów: Komplet materiałów powinien być dostarczony minimum na 2 dni robocze przed emisją.