Halfpage

Halfpage na stronie ogłoszenia serwisu Otomoto

Reklama wyświetla się po prawej stronie ogłoszenia, kreacja jest scrollowana.

Należy dostarczyć grafikę w rozmiarze 300x600px w formacie jpg/png lub html5.

W przypadku html5 wszystkie elementy klikalne powinny korzystać ze zmiennej „window.clickTag”
Przykład: html:

<div id=”test” onclick="window.open(window.clickTag, '_blank')"></div>

Waga kreacji dla jpg/png nie powinna przekraczać 50kB, dla html5 150kB.

Wizualizacja kreacji poniżej.

Halfpage

Termin dostarczenia materiałów: Komplet materiałów powinien być dostarczony minimum 2 dni robocze przed emisją.