Megaboard

Megaboard na listingu ogłoszeń serwisu Otomoto

Reklama umieszczona w górnej części ekranu na listingu ogłoszeń.

Należy dostarczyć plik grafiki o rozmiarze 1920x300px w formacie jpg/png bądź html5. Szerokość contentu serwisu wynosi 1187px – w tym obszarze powinien być umieszczony główny przekaz reklamowy.

W przypadku html5 wszystkie elementy klikalne powinny korzystać ze zmiennej „window.clickTag” Przykład: html:

<div id=”test” onclick="window.open(window.clickTag, '_blank')">

Waga kreacji nie powinna przekraczać 100kB dla jpg/png lub 150kB dla html5.

Wizualizacja kreacji poniżej.

Megaboard

Termin dostarczenia materiałów: Komplet materiałów powinien być dostarczony minimum na 2 dni robocze przed emisją.