Showcase

Showcase na stronie głównej serwisu Otomoto

Dobrze widoczna reklama umieszczona na stronie głównej przy polach wyszukiwarki.

Klient powinien dostarczyć jeden plik w postaci grafiki jpg/png o rozmiarze 1920x553px. Główny przekaz reklamy znajduje się po prawej stronie wyszukiwarki i ma rozmiar 581x507px (marginesy w ramach kreacji tego boxu to top: 15px, left: 15px, bottom: 15px). Wyszukiwarka ma rozmiar 581x522px, a szerokość contentu serwisu wynosi 1180px.

Kreacja powinna być oddzielona od serwisu kolorem lub linią na dole grafiki.
Format jest dostępny jedynie w emisji flat fee.

Brak możliwości emisji html.

Maksymalna waga kreacji to 200kB.

Wzór kreacji poniżej.

Showcase

Termin dostarczenia materiałów: Komplet materiałów powinien być dostarczony minimum na 2 dni robocze przed emisją.